Oddział Neonatologiczny

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Joanna Sobczak – specjalista IIo z neonatologii oraz specjalista Io z pediatrii

 

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA         

mgr Monika Rosińska - Prokopiuk – specjalista pielęgiarstwa ratunkowego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM:

Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 72 95
Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 72 92
Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia - gabinet lekarski 83 414 74 97
Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia - dyżurka pielęgniarek 83 414 74 98
Pododdział Patologii Noworodka i Niemowlęcia - dyżurka pielęgniarek 83 414 74 94
Pododdział Fizjologii Noworodka - dyżurka pielęgniarek 83 414 72 67

      

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Neonatologiczny jest nowoczesnym oddziałem o III poziomie referencji w zakresie opieki neonatologicznej.  W strukturze Oddziału funkcjonuje Pododdział Noworodkowy, Pododdział Patologii Noworodka i Niemowlęcia, Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia z sześcioma stanowiskami intensywnej terapii.

Do Oddziału przyjmowani są również pacjenci z innych szpitali oraz potrzebujący dalszej opieki po leczeniu klinicznym.

Hospitalizacja małych pacjentów odbywa się przy zastosowaniu wysokiej klasy sprzętu, do którego należą m. in.:

  • inkubatory,
  • wielofunkcyjne respiratory do sztucznej wentylacji,
  • respiratory oscylacyjne do wentylacji metodą oscylacyjną,
  • mobilny aparat RTG,
  • analizator do oznaczania gazów i elektrolitów krwi mikrometodą,
  • ultrasonograf z kolorowym Dopplerem,
  • SIPAP Infant Flow - aparat do wspomagania oddechu noworodków metodą nieinwazyjną,
  • inkubator i respirator transportowy.

Oddział uczestniczy w programie przesiewowych badań słuchu i wzroku u noworodków, którego celem jest wczesne wykrycie wad słuchu i wzroku. Współpracuje z innymi oddziałami w zakresie konsultacji laryngologicznych, kardiologicznych, okulistycznych, neurologicznych i rehabilitacyjnych (rehabilitacja metodą NDT i Vojty).

Od 1 listopada 2018 Oddział  realizuje świadczenia w zakresie programu lekowego: Profilaktyka zakażeń wirusem RSV, którego celem jest zapobieganie ciężkim chorobom dolnych dróg oddechowych dzieci/niemowląt (m.in. zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzelików, ostre zapalenie oskrzeli), które wymagają leczenia szpitalnego, często z zastosowaniem wspomagania oddechowego na oddziale intensywnej terapii.

Lekarze i pielęgniarki Oddziału uczestniczą w porodach odbieranych w Pododdziale Położniczym.

Oddział współpracuje z Instytutem Matki i Dziecka, Instytutem "Pomnik -  Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie, Dziecięcym Szpitalem Klinicznym w Lublinie oraz innymi specjalistycznymi placówkami.

W maju 2010 roku Oddziałowi nadano im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Powrót na początek strony