Akredytacja

Akredytacja jest postrzegana jako jeden z elementów wyróżniający zakład opieki zdrowotnej na rynku usług medycznych. Wśród zewnętrznych metod zapewniania wysokiej jakości świadczeń, akredytacja jest najszerzej sprawdzoną na świecie i najskuteczniejszą. Jej rola we współczesnych systemach zdrowotnych polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny – standardy akredytacyjne.

Jako pryncypialną zasadę leżącą u podstaw akredytacji można przyjąć stwierdzenie Rushkina "Jakość świadczeń nie jest przypadkiem, ale jest wynikiem świadomego, zbiorowego wysiłku wszystkich osób zaangażowanych w proces leczenia".

W dniach 22-24.02.2023 r. szpital podał się procedurze akredytacyjnej. Wizytatorzy Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie ocenili funkcjonowanie organizacji w oparciu o 221 standardów w 15 obszarach funkcjonowania szpitala. Harmonogram wizyty obejmował: spotkania Zespołu Wizytującego z Dyrekcją, przegląd dokumentacji szpitala oraz wizyty w oddziałach i działach szpitala.

Na podstawie rekomendacji Rady Akredytacyjnej, po raz ósmy, bialskiemu szpitalowi została udzielona akredytacja.

Certyfikat wydano w dniu 18.04.2023 r. na okres 3 lat.

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony