Oddział Chorób Wewnętrznych

p. o. ORDYNATORA

lek. med. Jolanta Siwek - Iwanicka - specjalista IIo z chorób wewnętrznych, hematolog

 

p. o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

lic. piel. Maria Dymidiuk - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Ordynator     83 414 75 41
Pielęgniarka Oddziałowa   83 414 75 43
Gabinet lekarski  

83 414 75 47

83 414 75 48

Dyżurka pielęgniarek   83 414 75 49
Tel. dla pacjentów   83 414 75 50
Tablet 533 348 378

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Chorób Wewnętrznych znajduje się na IV piętrze WSzS w Białej Podlaskiej.

Oddział prowadzi szerokoprofilowe leczenie chorych ze schorzeniami internistycznymi z zakresu:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń układu pokarmowego,
 • diagnostyka i leczenie schorzeń endokrynologicznych,
 • diagnostyka i leczenie cukrzycy i chorób nerek,
 • diagnostyka i leczenie chorób serca i płuc,
 • diagnostyka i leczenie zatruć substancjami chemicznymi i naturalnymi,
 • diagnostyka i leczenie chorób reumatologicznych.

   
W Oddziale prowadzone jest również leczenie nerkozastępcze oraz kwalifikacje do przeszczepu nerek.

W ramach współpracy z pracowniami diagnostycznymi szpitala wykonywane są następujące procedury:

 • pełna diagnostyka obrazowa z badaniem komputerowym i rezonansem magnetycznym,
 • gastroskopie,
 • kolonoskopie z polipektomiami i biopsjami diagnostycznymi,
 • testy ureazowe na obecność infekcji HP (Helicobacter pylori),
 • sondy diagnostyczne żołądkowe,
 • punkcje diagnostyczne i terapeutyczne jam otrzewnowej i opłucnej,
 • biopsje cienkoigłowe tarczycy diagnostyczne i terapeutyczne,
 • biopsje szpiku i trepanobiopsji.

   
Po zakończonej hospitalizacji pacjenci mają możliwość kontynuacji leczenia w przyszpitalnych poradniach: endokrynologicznej, diabetologicznej i hematologicznej.

Lekarze pracujący w Oddziale to specjaliści IIo z zakresu chorób wewnętrznych posiadający podspecjalizacje z zakresu diabetologii, endokrynologii, hematologii oraz toksykologii.

Powrót na początek strony