Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

lek. med. Dorota Nosalska – specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII

mgr piel. Bożena Wojczuk

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII

dr n. o zdr. Katarzyna Jańczuk – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

 


KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 74 31
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 74 32
Gabinet lekarski 83 414 74 34
Dyżurka pielęgniarek 83 414 74 35

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści się na parterze nieruchomości szpitala w bliskiej odległości od Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Sale Oddziału wyposażone są w 15 stanowisk. Jedno ze stanowisk przeznaczone jest do intensywnego nadzoru dzieci.

Pacjenci Oddziału to osoby w stanie zagrożenia życia, z niewydolnością oddechową występującą z różnych przyczyn, po incydencie nagłego zatrzymania krążenia, po ciężkich zatruciach, z sepsą i wstrząsem septycznym, urazami wielonarządowymi, wymagające intensywnego nadzoru i opieki pooperacyjnej.

W trosce o zdrowie i życie pacjentów personel Oddziału m. in.:

  • wykonuje wszystkie rodzaje znieczuleń u dorosłych i dzieci powyżej 3 r. ż.,
  • reanimuje i interweniuje w stanach zagrożenia życia na terenie całego szpitala,
  • przygotowuje chorych do planowych i nagłych operacji,
  • sprawuje opiekę pooperacyjną,
  • prowadzi terapie przeciwbólowe u chorych poddanych zabiegom operacyjnym,
  • wykonuje kaniulacje żył centralnych,
  • wykonuje cewnikowanie pacjentów dializowanych i poddawanych monitorowaniu ciśnienia wewnątrzczaszkowego.
Powrót na początek strony