Oddział Kardiologiczny

ORDYNATOR

lek. med. Marek Kurianowicz – specjalista IIo z chorób wewnętrznych i kardiologii

 

Z-CA ORDYNATORA

lek. med. Andrzej Chomiuk – specjalista IIo z kardiologii

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (kardiologia inwazyjna)

mgr piel. Iwona Semeniuk – specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ (kardiologia zachowawcza)

mgr piel. Dorota Fedoruk – specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Pododdział Kardiologii Inwazyjnej (parter)

Ordynator 83 414 75 32
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 75 33
Gabinet lekarski 83 414 75 34
Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 35
Pracownia Hemodynamiki 83 414 72 43
Telefon dla pacjentów 83 414 75 36
Tablet 533 348 326

  

Pododdział Kardiologii Zachowawczej (budynek 1D, II piętro, nad Zespołem Poradni Specjalistycznych)

Z-ca ordynatora 83 414 75 85
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 75 54
Gabinet lekarski 83 414 75 85
Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 51
Telefon dla pacjentów 83 414 75 52
Tablet 533 348 325

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

W ramach Oddziału Kardiologicznego funkcjonuje Pododdział Kardiologii Inwazyjnej, Pododdział Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, Pracownia Hemodynamiki, Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów, Pracownia Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca, Pracownia Badań Holtera oraz Pracownia Echokardiografii.

Leczeni są tu pacjenci m. in. z:

 • chorobą niedokrwienną serca,
 • ostrym zespołem wieńcowym,
 • zawałem mięśnia sercowego,
 • kardiogennym obrzękiem płuc,
 • napadowym migotaniem przedsionków,
 • blokiem przedsionkowo - komorowym,
 • wadą serca,
 • niewydolnością krążenia.

W zakresie diagnozowania chorób układu krążenia w Oddziale wykonywane są badania nieinwazyjne, takie jak:

 • echokardiografia serca - badanie przezklatkowe i przezprzełykowe,
 • próby wysiłkowe,
 • echokardiograficzne próby obciążeniowe,
 • całodobowe monitorowanie EKG metodą Holtera,
 • całodobowe pomiary ciśnienia tętniczego.

W ramach hospitalizacji pacjentom wykonywane są m. in. zabiegi:

 • koronarografii i plastyki naczyń wieńcowych,
 • arteriografii różnych narządów,
 • czasowej stymulacji serca,
 • implantacji kardiowertera - defibrylatora serca (ICD),
 • zakładanie kontrapulsacji aortalnej,
 • kardiowersji i defibrylacji,
 • ablacja w systemie 3D.


Pododdział Kardiologii Inwazyjnej posiada salę wyposażoną w urządzenie ECMO, które umożliwia pozaustrojowe natlenianie krwi. Jest to bardzo inwazyjna metoda leczenia pacjentów w stanie ostrej, ciężkiej niewydolności oddechowej lub krążeniowej oraz we wstrząsie kardiogennym. Urządzenie ECMO wykorzystywane jest tylko w sytuacjach, kiedy zawodzą konwencjonalne metody leczenia pacjentów.

W Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca wszczepiane są układy stymulujące serce oraz prowadzona jest diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca. Kontrolę nad funkcjonowaniem wszczepionych układów stymulujących serce sprawuje Pracownia Kontroli Stymulatorów i Kardiowerterów.

W oddziale prowadzony jest program KOS - Zawał, który obejmuje diagnostykę zawału, terapię zgodnie ze wskazaniami klinicznymi oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną i rehabilitację kardiologiczną w okresie 12 miesięcy od wystąpienia zawału mięśnia sercowego.

Oddział współpracuje z Kliniką Kardiologii w Lublinie i Instytutem Kardiologii w Aninie.

Oddział Kardiologiczny

Powrót na początek strony