Komunikat dla Pacjentów

Ilustracja do artykułu promo.mini.png

Uprzejmie informujemy o wprowadzeniu ograniczeń w wykonywaniu świadczeń z zakresu rehabilitacji oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego.

Obecnie na terenie powiatu bialskiego i miasta Biała Podlaska aktywnych jest kilka ognisk COVID-19, obejmujących ponad 100 chorych. Jest to najtrudniejsza sytuacja epidemiologiczna w rejonie działania naszego szpitala od początku pandemii.

Zgodnie z Poleceniem Wojewody Lubelskiego z dnia 12 marca 2020 roku i późniejszymi decyzjami je zmieniającymi, udzielanie świadczeń zdrowotnych ma odbywać się w warunkach zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne i dostępność chorych na COVID-19 do właściwej opieki medycznej.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu:

  1. Ograniczamy wykonywanie świadczeń z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej do chorych po ostrych zespołach wieńcowych, chorych bezpośrednio po leczeniu szpitalnym, dla których działania z zakresu rehabilitacji są niezbędnym uzupełnieniem leczenia szpitalnego oraz dzieci.
  2. Ograniczamy przyjęcia w AOS do przypadków pilnych, a inne porady z zakresu AOS realizujemy w formie teleporad.
  3. Ograniczamy hospitalizacje w oddziale rehabilitacyjnym do pacjentów przekazywanych bezpośrednio z innych oddziałów szpitala, u których hospitalizacja ta jest niezbędnym elementem planu leczenia.

  
W przypadku ograniczenia udzielania świadczeń w poradniach specjalistycznych (AOS) (wyjątek porady pilne), zachęcamy do skorzystania z teleporad w ramach kontynuacji leczenia w konkretnej poradni specjalistycznej, zgodnie z ustalonym planem leczenia i stanem klinicznym. W związku z powyższym prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny z Rejestracją do Poradni Specjalistycznych (tel. 83 41 47 170), w celu dokonania rejestracji do właściwej poradni specjalistycznej i umówienia się na teleporadę. Po ustaleniu terminu i godziny teleporady prosimy o kontakt telefoniczny ze wskazaną poradnią specjalistyczną.

Ograniczenia zostały wprowadzone z dniem 15 lipca br. Będą wycofywane wraz z poprawą lokalnej sytuacji epidemiologicznej.                                     

                                                                        Dyrektor
                                                                        Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
                                                                       w Białej Podlaskiej

Powrót na początek strony