Komunikat - wznowienie odwiedzin pacjentów

Ilustracja do artykułu Wznowienie odwiedzin pacjentów w oddziałach WSzS.mini.promo.png

Szanowni Państwo,

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej związanej z pandemią wirusa SARS-CoV-2 od dnia 1 lipca 2021 r. zostają wznowione odwiedziny pacjentów w oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego organizacja odwiedzin podlega następującym regułom:

  1. Odwiedziny odbywać się będą każdego dnia w godzinach 14.00 – 17.00.
  2. Wejście na teren głównego budynku szpitala będzie możliwe tylko wejściem głównym od strony parkingu przy ulicy Jana Kazimierza. Do budynku Bialskiej Onkologii wstęp wejściem głównym tego budynku, do Oddziału Ftyzjopulmonologii wstęp wejściem głównym do budynku CCZiF, do budynku Domowego Szpitala wstęp głównym wejściem.
  3. Każda osoba odwiedzająca powinna być zdrowa, bez objawów infekcji (gorączka, katar, kaszel, biegunka, itp.).
  4. Podczas pobytu na terenie szpitala obowiązuje zakrywanie nosa i ust maseczką oraz dezynfekcja rąk przed wejściem i po wyjściu z oddziału.
  5. Jednorazowo dopuszcza się obecność jednej osoby odwiedzającej na danej sali.
  6. Czas odwiedzin nie może przekraczać 30 minut.
  7. Przy wejściu do szpitala prowadzony jest rejestr osób odwiedzających zawierający imię, nazwisko i numer telefonu osoby odwiedzającej, imię i nazwisko odwiedzanego pacjenta oraz oddział, na którym przebywa.
  8. Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą odwiedzać chorych.
  9. Nie dopuszcza się odwiedzin pacjentów Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego.

 

                                                                                               Rzecznik Prasowy
                                                                                                Magdalena Us

Powrót na początek strony