Komunikat - wznowienie porodów rodzinnych

Ilustracja do artykułu mini.promo.png

Drogie mamy,

Informujemy, że od 7 stycznia 2021 r. w naszym Szpitalu przywrócone zostały porody rodzinne. Prosimy Pacjentki oraz osoby, które chcą towarzyszyć przy porodzie o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w WSzS, w okresie epidemii COVID-19.

Warunki uczestnictwa w porodzie rodzinnym:

 1. Decyzję dotyczącą obecności osoby towarzyszącej przy porodzie podejmuje Ordynator Oddziału Ginekologiczno - Położniczego lub upoważniony przez niego lekarz.
 2. Osobie towarzyszącej zalecane jest dobrowolne wykonanie testu PCR w okresie nie dłuższym niż maksymalnie 5 dni przed porodem.
 3. Po uzyskaniu zgody osoba towarzysząca przy porodzie otrzymuje skierowanie na badanie w kierunku zakażenia COVID-19.
 4. Badanie można wykonać w budynku Zakładu Patomorfologii, mieszczącego się obok Centrum Chorób Zakaźnych
  i Ftyzjopulmonologicznych, przy ul. Jana II Kazimierza, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 10.00 oraz 12.00 - 14.00.
 5. Osoba towarzysząca jest zobowiązana wypełnić ankietę epidemiologiczną.
 6. Osoby pozostające w kwarantannie lub w trakcie izolacji nie mogą uczestniczyć w porodzie.
 7. W czasie pobytu w szpitalu osoba towarzysząca ma obowiązek noszenia maski i rękawiczek. Przed wejściem na trakt porodowy przebiera się w jednorazowe ubranie operacyjne.
 8. Na trakt porodowy osoba towarzysząca może wejść w momencie rozpoczynającego się porodu.
 9. Rodząca w towarzystwie osoby bliskiej przebywa w pojedynczej, indywidualnej sali porodowej.

Ponadto osoba towarzysząca:

 1. Planująca poród rodzinny powinna na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem porodu ograniczyć kontakty z osobami obcymi, celem zmniejszenia ryzyka zakażenia koronawirusem.
 2. W dniu porodu musi być zdrowa (nie może mieć cech infekcji górnych dróg oddechowych), nie może być objęta kwarantanną lub izolacją oraz w ciągu 14 dni nie miała kontaktu z chorym lub podejrzanym o zakażenie COVID-19.
 3. Powinna zachowywać bezpieczny dystans wobec innych osób.

Dodatkowych informacji udziela Oddział Ginekologiczno - Położniczy pod numerem telefonu (83) 414 74 77.

                                                                                                         

Powrót na początek strony