Nowe zakupy dla Szpitala dzięki wsparciu Funduszu Sprawiedliwości

Ilustracja do artykułu mini.promo.funduszspr.png

W ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenintencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej otrzymał dofinansowanie w kwocie 200 000 zł na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej”.                     

W dniu 05.06.2020 r. Szpital podpisał z Ministerstwem Sprawiedliwości umowę o dofinansowanie projektu, którego realizacja planowana jest do 31.12.2020 r.     

Uzyskane od Ministerstwa Sprawiedliwości wsparcie finansowe Szpital przeznaczy na zakup:

  • 6 aparatów EKG,
  • 17 materacy przeciwodleżynowych,
  • 5 wózków do transportu chorych w pozycji leżącej,
  • 120 kombinezonów ochronnych,
  • 125 maseczek ochronnych ty  FFP3.


Całkowita wartość planowanych przez Szpital zakupów wynosi 200 000 zł. Sprzęt medyczny, jak i środki ochrony osobistej zostaną przeznaczone na potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej, w których udzielana jest pomoc medyczna osobom pokrzywdzonym przestępstwami, szczególnie w wyniku przestępstw w ruchu drogowym, bójek, pobić. Działanie takie umożliwi świadczenie kompleksowej i skoordynowanej opieki nad pokrzywdzonymi w wyniku przestępstw pacjentami oraz podniesie jakość i skuteczność leczenia. Osoby pokrzywdzone otrzymają adekwatną dla potrzeb pomoc medyczną, dającą szansę szybkiego powrotu do zdrowia.

Zakupione środki ochrony indywidualnej zwiększą bezpieczeństwo personelu medycznego oraz pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, zmniejszając szansę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na terenie Szpitala. Zakup umożliwi dalsze świadczenie kompleksowej i skoordynowanej opieki nad pokrzywdzonymi w wyniku przestępstw  pacjentami w okresie zagrożenia pandemią COVID-19.


Zadania współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Powrót na początek strony