Opaski monitorujące stan zdrowia dla Seniorów

Ilustracja do artykułu opaska.mini.promo.png

Coraz większą popularność zyskują opaski do teleopieki monitorujące stan zdrowia. Jest to nowoczesne rozwiązanie, którego zadaniem jest zapewnienie pomocy osobom potrzebującym w ich miejscu zamieszkania.

Takie opaski do teleopieki znajdują się w ofercie wypożyczani sprzętu rehabilitacyjnego utworzonej w ramach projektu „Aktywni i sprawni – usługi społeczne dla mieszkańców północnej Lubelszczyzny”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne: Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego w Białej Podlaskiej w Domowym Szpitalu przy ulicy Spółdzielczej 5, 21-500 Biała Podlaska (czynnej w poniedziałki, czwartki i piątki w godzinach 8.00-15.00 oraz we wtorki i środy w godzinach 11.00-18.00, tel. 83 414 76 42, 83 414 76 41). Natomiast dla mieszkańców Gminy Wisznice opaski do teleopieki dostępne są w Filii Wypożyczalni w Gminie Wisznice przy ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice, w budynku Urzędu Gminy Wisznice, pokój nr 209  (w dni robocze w godzinach 10.00-13.00, tel. 83 378 20 33).

Opaski monitorujące stan zdrowia zostały zakupione z myślą o osobach starszych, samotnych (lub samotnie zamieszkujących) z problemami zdrowotnymi do monitorowania funkcji życiowych z funkcją powiadamiania bliskich  w przypadku zagrożenia życia. Oferowane opaski spełniają 21 norm medycznych, dzięki temu możemy zadbać o bezpieczeństwo naszych bliskich na odległość przez 24h na dobę.

Opaska zwiększa poczucie bezpieczeństwa, swobodę funkcjonowania i niezależność osoby objętej opieką. Zwłaszcza w dobie pandemii oraz w czasie kwarantanny domowej dla wielu osób teleopieka może być dobrym rozwiązaniem w celu stałego monitorowania stanu zdrowia i samopoczucia osób starszych oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Pierwsze opaski zostały już wypożyczone.

- Jestem bardzo zadowolona. Na co dzień opiekuję się krewną, która jest osobą  starszą i mieszka sama. Nasze domy oddalone są od siebie o prawie 7 km. Nie zawsze jesteśmy w stanie codziennie pojechać. Telefonu też czasem nie odbierze. Dzięki opasce mam stały nadzór nad stanem zdrowia krewnej. Przy każdej nieprawidłowości przychodzi sms na mój telefon komórkowy informujący  o zaistniałej sytuacji. Mam możliwość także połączenia telefonicznego poprzez opaskę dzięki zainstalowanej aplikacji na moim telefonie. Jestem teraz spokojna, kiedy wiem na bieżąco jak ona się czuje, szczególnie teraz jak w naszym kraju jest niestabilna sytuacja w związku z koronawirusem. Również osoba starsza odczuwa komfort, że jak np. przewróci się będąc w domu sama, ktoś nad nią czuwa. – mówi p. Ewa z Polubicz.

Pełna oferta wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego wraz z dokumentami rekrutacyjnymi znajduje się w siedzibach wypożyczalni oraz na stronach internetowych: www.szpitalbp.pl, www.wisznice.pl.

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne!

Zapewniamy również bezpłatny transport sprzętu wielkogabarytowego (np. łóżka medyczne)  do pacjenta oraz późniejszy jego odbiór.

Projekt realizowany jest przez Gminę Wisznice w partnerstwie z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Grupą docelową są mieszkańcy powiatu bialskiego oraz miasta Biała Podlaska, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.

 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 prosimy osoby zainteresowane o kontakt telefoniczny z daną wypożyczalnią. Wypełnione i podpisane dokumenty należy dostarczyć osobiście do siedziby wypożyczalni, z której będzie wypożyczony sprzęt rehabilitacyjny.

Powrót na początek strony