Świat usłyszał o ortopedach z bialskiego szpitala

Ilustracja do artykułu promo.mini.png

Lekarze z  Oddziału Urazowo – Ortopedycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej uczestniczyli w największym, światowym wydarzeniu ortopedycznym organizowanym przez EFORT - The European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology. Jest to jedna z wiodących międzynarodowych organizacji, zrzeszająca towarzystwa ortopedyczne z Europy i innych krajów, w tym także Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne.

W dniach 28-30.10.2020 r. odbył się międzynarodowy kongres naukowy EFORT, będący jednym z najważniejszych wydarzeń z zakresu ortopedii i traumatologi narządu ruchu. Kongres ten odbywa się corocznie i prezentowane są na nim prace badawcze z całego świata. Do tegorocznej edycji zgłoszono ponad 2500 prac, z czego ponad 800 zakwalifikowano do prezentacji. Z Polski przyjęto 6 prac, w tym także pracę powstałą w Oddziale Urazowo – Ortopedycznym bialskiego szpitala. Autorzy lek. Maciej Uchowicz (Warszawa/Biała Podlaska) i lek. Maciej Juchimiuk (Biała Podlaska), pod nadzorem prof. Jana Blachy (Lublin), przeprowadzili analizę przydatności i bezpieczeństwa stosowania nowego urządzenia służącego oszczędzaniu krwi w trakcie zabiegu endoprotezoplastyki stawów.

Autorską pracę pt. „No Cost - Effectiveness Nor Clinical Benefit From Autologous Blood Reinfusion In Primary Total Knee Arthroplasty” przedstawił lek. Maciej Uchowicz, który jest w przededniu prezentacji kolejnych swoich prac, osiągnięć na międzynarodowych forach i konferencjach.

Dorobek naukowo - badawczy lek. Macieja Uchowicza już dzisiaj jest imponujący. Wiemy, że to jeszcze nie jest ostatnie słowo w tej kwestii i w 2021 r. na Międzynarodowym Kongresie ESSKA Doktor zaprezentuje pracę badawczą dotyczącą oceny różnych trików technicznych ułatwiających wykonanie operacji artroskopowych stawu barkowego na podstawie 350 przeprowadzonych operacji. Natomiast na Kongres Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu  została zgłoszona praca badawcza dotycząca technik oszczędzania krwi w endoprotezoplastyce stawu biodrowego. Pracę wykonano w oparciu o wyniki 759 operacji wymian stawu biodrowego, z czego ocenie poddano 285 pacjentów.

Ponadto wiodący ortopeda i traumatolog prowadzi badania dot. oceny dokładności podawania leków do przestrzenie stawu ramiennego z udziałem 75 pacjentów. W przygotowaniu są dwa kolejne projekty obejmujące badaniem po 100 pacjentów każdy: praca badawcza, której celem jest ocena nowatorskiej metody leczenia operacyjnego niestabilności stawu kolanowego oraz  praca badawcza oceniająca dokładność badania klinicznego w rozpoznaniu uszkodzeń łąkotek stawu kolanowego.

                                                                                                                          

Fot. lek. Maciej Uchowicz
Źródło: https://www.cmmedicum.com/dr-m-uchowicz/
Źródło: https://www.znanylekarz.pl/maciej-uchowicz/ortopeda/biala-podlaska?utm_source=widget-doctor-75956&utm_medium=doctor_with_calendar&utm_campaign=&utm_content=www.cmmedicum.com

Powrót na początek strony