Szczepienia przeciwko COVID-19 pracowników sektora ochrony zdrowia

Ilustracja do artykułu mini.promo.png

Biała Podlaska, 17.12.2020 r.

 

Organizacja szczepień przeciwko COVID-19
pracowników sektora ochrony zdrowia

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej został wyznaczony jako punkt szczepień personelu podmiotów wykonujących działalność leczniczą poza pracownikami WSzS (szpital węzłowy) w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19.

Pierwszy etap szczepień obejmie pracowników sektora ochrony zdrowia (m.in. lekarze, pielęgniarki i położne, pozostałe zawody medyczne, zawody niemedyczne, w tym personel administracyjny i pomocniczy, bez względu na formę współpracy (również kontrakty, umowy b2b itp.).

Pracownicy, którzy zadeklarują gotowość do zaszczepienia się będą mieli automatycznie wystawione eSkierowanie przez system P1, które będzie podstawą do zaszczepienia się na COVID-19 w punkcie szczepień, który zostanie zorganizowany w WSzS.

Szczegółowe informacje dotyczące daty rozpoczęcia szczepień na COVID-19 oraz organizacji szczepień będą publikowane na stronie internetowej szpitala: www.szpitalbp.pl.

Mając na uwadze powyższe bardzo proszę wszystkich pracowników, którzy wyrażą gotowość do zaszczepienia się przeciwko COVID-19 o zgłoszenie na adres mailowy: szczepieniacovid@szpitalbp.pl, bądź osobiście w Sekretariacie Szpitala. Pracownik zgłaszający się na szczepienie zobowiązany będzie podać:

  1. Nazwę, adres oraz REGON podmiotu w którym pracuje,
  2. Imię i Nazwisko, adres e-mail, nr telefonu oraz numer PESEL,
  3. Informację, czy jest pracownikiem medycznym/niemedycznym,
  4. Skan zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór dokumentu do pobrania).


Osobą odpowiedzialną za organizację szczepień jest
Pani Marta Romanowicz
e-mail: marta.romanowicz@szpitalbp.pl, telefon: 533 316 508.
Koordynator udziela niezbędnych informacji w godzinach 1000-1200.

 

 

                                                                Adam Chodziński
                                                                   Dyrektor
                                                                     Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
                                                                   w Białej Podlaskiej

Pliki do pobrania

Powrót na początek strony