Spis telefonów

Zarządzający WSzS

Dyrektor 83 414 72 11
Zastępca Dyrektora 83 414 72 13
Zastępca Dyrektora ds. Medycznych 83 414 72 14

Główny Księgowy

83 414 72 15

Naczelna Pielęgniarka

83 414 73 97

ODDZIAŁY SZPITALNE

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
 Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 74 31
 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Intensywnej Terapii 83 414 74 32
 Gabinet lekarski 83 414 74 34
 Dyżurka pielęgniarek 83 414 74 35
  Oddział Chirurgiczny Ogólny
 Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 75 01
 Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 75 03
 Gabinet lekarski 83 414 75 05
 Odcinek pooperacyjny 83 414 75 13
 Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 07
 Tel. dla pacjentów 83 414 75 08
 Oddział Chorób Wewnętrznych
 Ordynator 83 414 75 41
 Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 75 43
 Gabinet lekarski

83 414  75 47

83 414 75 48

 Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 49
 Tel. dla pacjentów 83 414 75 50
  Oddział Dziecięcy
 Ordynator 83 414 74 41
 Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 74 50
 Gabinet lekarski (dzieci młodsze) 83 414 74 51
 Gabinet lekarski (dzieci starsze) 83 414 74 47
 Dyżurka pielęgniarek (dzieci młodsze) 83 414 74 52
 Dyżurka pielęgniarek (dzieci starsze) 83 414 74 49
  Oddział Ftyzjopulmonologii i  Onkologii Pulmonologicznej
 Ordynator 83 414 73 19
 Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 74 48
 Gabinet lekarski 83 414 72 05
 Dyżurka pielęgniarek 83 414 71 27
 Laboratorium mikrobiologii prątka 83 414 71 51
Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii
 Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 71 82
 Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 73 41
 Gabinet lekarski 83 414 75 95
 Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 09
 Tel. dla pacjentów 83 414 75 10
Oddział Ginekologiczno - Położniczy  
 Ordynator 83 414 74 61
 Położna Oddziałowa 83 414 74 72
 Gabinet lekarski

83 414 74 66

83 414 74 89

 Dyżurka pielęgniarek (Pododdział Ginekologii) 83 414 74 68
 Dyżurka pielęgniarek (Pododdział Położniczy) 83 414 74 79
 Dyżurka pielęgniarek (Pododdział Patologii Ciąży) 83 414 74 80
 Tel. dla pacjentek (Pododdział Patologii Ciąży) 83 414 74 81
Oddział Kardiologiczny
Kardiologia inwazyjna (parter)
 Ordynator 83 414 75 32
 Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 75 33
 Gabinet lekarski 83 414 75 34
 Dyżurka pielęgniarek 83 414 75 35
 Tel. dla pacjentów 83 414 75 36
 Pracownia Hemodynamiki 83 414 72 43
  Kardiologia zachowawcza (budynek 1D, II piętro nad Zespołem Poradni Specjalistycznych)
 Zastępca Ordynatora  83 414 75 85
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 75 54
 Gabinet lekarski  83 414 75 85
 Dyżurka pielęgniarek  83 414 75 51
 Tel. dla pacjentów  83 414 75 52
  Oddział Neonatologiczny
 Ordynator  83 414 72 95
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 72 92

 Gabinet lekarski

(Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia)

 83 414 74 97

 Dyżurka pielęgniarek

(Pododdział Intensywnej Terapii Noworodka i Niemowlęcia)

 83 414 74 98

 Dyżurka pielęgniarek

(Pododdział Patologii Noworodka i Niemowlęcia)

 83 414 74 94
  Oddział Neurologiczny
 Ordynator  83 414 75 71
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 75 72
 Gabinet lekarski  83 414 75 74
 Dyżurka pielęgniarek  83 414 75 76
 Tel. dla pacjentów  83 414 75 77
  Oddział Obserwacyjno - Zakaźny
 Ordynator  83 414 71 16
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 72 16
 Gabinet lekarski  83 414 73 16
 Dyżurka pielęgniarek  83 414 72 65
Oddział Okulistyczny 
 Lekarz Kierujący Oddziałem  83 414 75 91
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 75 92
 Gabinet lekarski  83 414 75 94
 Dyżurka pielęgniarek  83 414 75 96
 Tel. dla pacjentów  83 414 75 97
  Oddział Onkologii Klinicznej i Hematologii
 Lekarz Kierujący Oddziałem  83 414 71 07
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 71 28
 Gabinet lekarski  83 414 71 91
 Dyżurka pielęgniarek  83 414 71 66
 Tel. dla pacjentów  83 414 71 59
Oddział Otolaryngologiczny
 Ordynator  83 414 75 81
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 75 82
 Gabinet lekarski  83 414 75 84
 Dyżurka pielęgniarek  83 414 75 86
 Tel. dla pacjentów  83 414 75 87
  Oddział Rehabilitacji
 Kierownik Zespołu  83 414 77 38
Gabinet Lekarski 83 414 71 25
Dyżurka Pielęgniarek 83 414 73 57
Oddział Urazowo - Ortopedyczny
 Ordynator  83 414 75 21
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 75 22
 Gabinet lekarski  83 414 75 25
 Dyżurka pielęgniarek  83 414 75 26
 Tel. dla pacjentów  83 414 75 27
  Oddział Urologiczny
 Ordynator  83 414 75 61
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 75 62
 Gabinet lekarski  83 414 75 64
 Dyżurka pielęgniarek  83 414 75 65
 Tel. dla pacjentów  83 414 75 66
Szpitalny Oddział Ratunkowy
 Kierownik  83 414 74 11
 Pielęgniarka Oddziałowa  83 414 74 12
 Rejestracja

 83 414 74 14

 83 414 74 15

  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy
 Kierownik  83 414 76 31
 Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 76 32
 Dyżurka Pielęgniarek 83 414 76 34
Blok Operacyjny
 Kierownik 83 414 71 69
 Pokój personelu 83 414 74 30
 HOSPICJA DOMOWE
 Hospicjum Domowe

 83 414 71 75

501 733 438

500 250 426
 

 Hospicjum Domowe dla Dzieci

  PORADNIE SPECJALISTYCZNE

 Kierownik Zespołu Poradni Specjalistycznych 83 414 71 65
 Poradnia Alergologiczna - rejestracja 83 414 71 70
 Poradnia Chirurgii Ogólnej - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Chorób Zakaźnych - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Diabetologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Endokrynologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Gastroenterologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Ginekologiczno - Położnicza - rejestracja

83 414 74 90

 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

83 414 71 70

 Poradnia Hematologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Kardiologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Kardiologiczna dla Dzieci - rejestracja 83 414 74 44
 Poradnia Neonatologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Neurologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży - rejestracja 83 414 73 61
 Poradnia Okulistyczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Onkologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Opieki Paliatywnej

501 733 438

 Poradnia Otolaryngologiczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Pulmonologiczna dla Dzieci

83 414 71 70

 Poradnia Urazowo - Ortopedyczna - rejestracja

83 414 71 70

 Poradnia Urologiczna - rejestracja

83 414 71 70

  Rejestracja elektroniczna   rejestracja.poradni@szpitalbp.pl  

Poradnie specjalistyczne nie będące w strukturze

Zespołu Poradni Specjalistycznych

 Poradnia Rehabilitacyjna - rejestracja 83 414 71 29

 

 

 

DZIAŁY DIAGNOSTYCZNE I POMOCNICZE

  Apteka Szpitalna
 Kierownik 83 414 73 23
 Ekspedycja leków 83 414 73 25
Centralna Pracownia Endoskopii
 Kierownik  83 414 71 49
 Rejestracja  83 414 75 53
  Dyżurna Pielęgniarka Koordynator
 Dyżurna Pielęgniarka Koordynator 83 414 73 80
Dział Centralnej Sterylizacji
 Kierownik  83 414 73 04
 Referentka  83 414 73 06
Dział Diagnostyki Laboratoryjnej
 Kierownik 83 414 73 13
 Pracownia analityczna

83 414 73 17

83 414 73 18

83 414 73 20

83 414 73 21

Laboratorium Mikrobiologiczne
 Kierownik 83 414 73 10
Rejestracja mikrobiologiczna 83 414 73 11
Dział Diagnostyki Obrazowej
 Kierownik 83 414 73 31
 Kierownik zespołu techników 83 414 73 33
 Rejestracja RTG 83 414 73 32
 Rejestracja USG 83 414 73 39
 Pracownia Tomografii Komputerowej 83 414 73 37
 Pracownia Rezonansu Magnetycznego

83 414 72 53

 Pracownia USG w budynku Centrum Chorób Zakaźnych i

 Ftyzjopulmonologicznych

83 414 78 29
 Gabinet lekarski 83 414 73 35
Dział Bezpieczeństwa Medycznego
 Pielęgniarka Epidemiologiczna 83 414 73 26
Pielęgniarka Środowiskowa Przyszpitalna
 Pielęgniarka Środowiskowa Przyszpitalna 83 414 71 36
Dział Krwiolecznictwa

 Kierownik

83 414 71 26
 Pracownia Serologiczna 83 414 71 37
 Bank Krwi 83 414 71 40
Stanowisko ds. Koordynacji Kontroli i Nadzoru Żywienia
 Stanowisko ds. Koordynacji Kontroli i Nadzoru Żywienia 83 414 74 10
Zakład Patomorfologii
 Kierownik 83 414 73 01
 Sekretariat 83 414 73 02

 

 

 

SZKOŁA RODZENIA

 Telefon kontaktowy 83 414 74 86

 

 

 

ADMINISTRACJA

Dział Aparatury Medycznej i Informatyki
 Kierownik 83 414 72 90
Dział Ekonomiczny
 Główny Ekonomista 83 414 71 24
Dział Finansowo - Księgowy
 Zastępca Głównego Księgowego 83 414 72 36
Dział Świadczeń Medycznych
 Kierownik 83 414 72 34
Dział Organizacyjno - Prawny
 Kierownik 83 414 72 46
Dział Rozwoju i Szkoleń
 Kierownik 83 414 72 47
Dział Służb Pracowniczych
 Kierownik 83 414 72 28
Dział Techniczny
 Główny Inżynier 83 414 72 76
Dział Logistyki Szpitala
 Kierownik 83 414 72 45
Inspektor ds. Obronnych
 Inspektor ds. Obronnych 83 414 71 55
Sekcja BHP i p. poż.
  83 414 72 21
Sekcja Zamówień Publicznych
 Kierownik 83 414 72 96
Specjaliści ds. Kontroli
 Główny Specjalista

83 414 72 64

 

 

 

PEŁNOMOCNICY

 Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 83 414 73 76
 Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych 83 414 72 46

 Pełnomocnik Dyrektora

 ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

83 414 72 13
 Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością 83 414 72 06
 Administrator Bezpieczeństwa Informacji 83 414 72 76

 

 

 

OPIEKA DUSZPASTERSKA

 Kaplica Szpitalna  83 414 72 23
 Kapelani katoliccy
 

83 342 52 85

ks. Jan Pilipiuk

513 060 692

ks. Andrzej Zozula

533 316 699

ks. Krzysztof Danieluk

 Kapelan prawosławny

509 232 515

ks. Janusz Jałoza

 Kościół Zielonoświatkowy Zbór w Terespolu

83 372 28 96

83 375 13 36

 Wspólnota Kościołów Chrystusowych - Kościół "Zbawienie w Jezusie" 83 343 92 88

 

Powrót na początek strony