Akredytacja PTK dla Pracowni Hemodynamiki

Pracownia Hemodynamiki  Oddziału Kardiologicznego posiada akredytację klasy B nadaną przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Akredytacja przyznawana jest zaawansowanym pracowniom kardiologii inwazyjnej, dysponującym odpowiednim sprzętem oraz wykonującym rocznie ponad 700 koronarografii oraz ponad 500 angioplastyk wieńcowych.

 


Oddział Kardiologiczny jest partnerem projektu "Utworzenie Centrum Telekonsultacji Teleintermed", przez co przyczynia się do rozwoju telemedycyny.

Powrót na początek strony