Kryształy Przetargów Publicznych

„Kryształy Przetargów Publicznych”

Jest to tytuł przyznawany najlepszym zamawiającym i wykonawcom w Polsce. Kapituła nagrody wyłania i nagradza najskuteczniejsze, najbardziej rzetelne i najlepiej przygotowane oraz zrealizowane inwestycje w sektorze publicznym. Celem nagrody jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w dziedzinie zamówień publicznych zarówno po stronie zamawiających jak i wykonawców.

Laureatem konkursu w 2015 roku został Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej. Szpital otrzymał nagrodę w kategorii przedsięwzięcia dotyczące ochrony zdrowia i pomocy publicznej, za postępowanie przeprowadzone w ramach realizacji projektu „Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007- 2013”. Podium dla Szpitala zapewniło postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w ramach którego zrealizowano dostawę: systemu ablacji, systemu do obrazowania OCT naczyń wieńcowych, urządzenia do hipotermii wewnątrznaczyniowej.

W okresie między 1 stycznia 2020 r., a 31 lipca 2021 r. do konkursu zgłoszono ponad 100 inwestycji z całej Polski. Spośród nich Kapituła Nagrody wybrała 6 najlepszych projektów. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej został zwycięzcą w kategorii III - Obiekty użyteczności publicznej za opracowanie dokumentacji i wykonanie budynku Bialskiej Onkologii.

 

Bialski Szpital laureatem nagrody Kryształy Przetargów Publicznych 2021

Powrót na początek strony