The BIZZ

The BIZZ to coroczna, prestiżowa nagroda w świecie biznesu, przyznawana  najwybitniejszym firmom oraz przedsiębiorcom w poszczególnych krajach. Wyróżnienie to otrzymują firmy w celu uznania doskonałości biznesowej, nadawane przez Światową Konfederację Przedsiębiorstw z Houston.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w 2015 roku został laureatem światowej nagrody business excellence, wyróżnienie zostało przyznane za kierownictwo, jakość usług, systemy zarządzania, innowację i kreatywność oraz społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstwa.

Powrót na początek strony