Dział Diagnostyki Obrazowej

KIEROWNIK

lek. med. Andrzej Duda – specjalista IIo z radiologii i diagnostyki obrazowej

 

KIEROWNIK TECHNIKÓW

techn. Elżbieta Miszczuk

 

p.o. PIELĘGNIARKI KOORDYNUJĄCEJ

mgr piel. Edyta Włos

 

KONTAKT Z DZIAŁEM:

Kierownik 83 414 73 31
Kierownik techników 83 414 73 33
Rejestracja RTG 83 414 73 32
Rejestracja USG  83 414 73 39
Rejestracja TK 83 414 73 37
Pracownia Tomografii Komputerowej 83 414 73 30
Pracownia Rezonansu Magnetycznego 83 414 72 53
Gabinet lekarski 83 414 73 35

 

SPECYFIKA DZIAŁU:

Dział Diagnostyki Obrazowej zlokalizowany jest na I piętrze Szpitala, jedynie Pracownia Rezonansu Magnetycznego mieści się na niskim parterze.

Dział prowadzi zintegrowaną diagnostykę w oparciu o następujące pracownie:

  • USG,
  • tomografii komputerowej,
  • rentgenodiagnostyki ogólnej,
  • badań mammograficznych,
  • rezonansu magnetycznego.

 

Pracownie Działu służą pacjentom hospitalizowanym w oddziałach szpitalnych, pacjentom ambulatoryjnym oraz pacjentom innych podmiotów działalności leczniczej, które zawarły ze Szpitalem umowę na badania diagnostyki obrazowej. Badania dostępne są również odpłatnie, zgodnie z cennikiem usług obowiązującym w Szpitalu.

Dostępność do badań jest ciągła i całodobowa. Rejestracja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1800. Nagłe badania każdego rodzaju są wykonywane w ciągu całej doby.

Zastosowanie radiologii cyfrowej umożliwia otrzymywanie wysokiej jakości obrazów diagnostycznych z możliwością ich elektronicznej analizy dokonywanej przez profesjonalny personel. Nowoczesny sprzęt diagnostyczny, oprogramowanie oraz wsparcie ze strony rozwiązań teleinformatycznych zwiększają wydajność i efektywność pracy Działu.

Nowoczesny aparat mammograficzny przystosowany do intensywnej pracy, pozwala na wykrywanie bardzo wczesnych symptomów rozwoju problemu zdrowotnego.

W pracowni tomografii komputerowej wykonywany jest pełny zakres badań tj. badania głowy, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy mniejszej, kręgosłupa i kończyn.

Pracownie ultrasonograficzne oferują pełny profil świadczeń diagnostycznych w zakresie badania narządów wewnętrznych jak i świadczeń terapeutycznych w postaci wykonywania punkcji odbarczających zbiorniki płynowe, zakładania przezskórnych przetok, wykonywania biopsji aspiracyjnych i inne.

Dział realizuje badania przesiewowe w ramach Programu Profilaktycznego Wczesnego Wykrywania Raka Piersi etap podstawowy oraz pogłębionej diagnostyki. W ramach tego programu wykonywane są bezpłatne badania mammograficzne kobietom w wieku 50 -69 lat.

Więcej informacji o programach profilaktycznych realizowanych przez WSzS

Dział Diagnostyki Obrazowej

Powrót na początek strony