Oddział Onkologii Klinicznej

LEKARZ KIERUJĄCY ODDZIAŁEM

dr n. med. Maria Pawłowicz – specjalista onkologii klinicznej

 

p.o. PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ

mgr Joanna Brzezińska – specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

 

KONTAKT Z ODDZIAŁEM

Lekarz Kierujący Oddziałem 83 414 76 52
Pielęgniarka Oddziałowa 83 414 71 28
Gabinet lekarski


83 414 76 46
83 414 76 47

Dyżurka pielęgniarek 83 414 76 48
Telefon dla pacjentów 83 414 76 82
Tablet 533 348 312

 

SPECYFIKA ODDZIAŁU:

Oddział Onkologii Klinicznej znajduje się na II piętrze w budynku Bialskiej Onkologii, posiada 26 łóżek. Pacjenci z chorobami nowotworowymi diagnozowani są i leczeni według zaleceń Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.

Oddział Onkologii Klinicznej prowadzi leczenie systemowe (chemioterapię, immunoterapię, terapie celowane) nowotworów piersi, płuc, przewodu pokarmowego, w tym przełyku, żołądka, jelita grubego, trzustki, nowotworów układu moczowo-płciowego (rak nerki, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego, nowotwory jąder), nowotworów głowy i szyi, nowotworów narządu rodnego. Opieką objęci są także chorzy kierowani z ośrodków o wyższej referencyjności do kontynuacji chemioterapii oraz pacjenci z powikłaniami leczenia onkologicznego.

W Oddziale wykonywane są także zabiegi diagnostyczne i lecznicze, jak np.: biopsja i trepanobiopsja szpiku, punkcje jam ciała, biopsje diagnostyczne, nakłucie lędźwiowe z podaniem cytostatyków czy zakładanie portów naczyniowych do podawania chemioterapii.

Oddział korzysta również z ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL) dzięki któremu możliwe jest finansowanie leczenia pacjentów lekami niefinansowanymi ze środków publicznych w danym wskazaniu, na zasadach opisanych w przepisach prawa. RDTL zwiększa dostępność do leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi oraz nowotworowym.

W Oddziale prowadzone są również badania kliniczne przy współpracy z KO-MED Centra Kliniczne. Udział w badaniach klinicznych to unikatowa i zupełnie bezpłatna szansa na zażegnanie trudnych do wyleczenia i uciążliwych schorzeń. Niektóre z badanych produktów leczniczych mogą okazać się przełomowe dla rozwoju medycyny w wielu obszarach terapeutycznych. Dzięki badaniom klinicznym pacjenci zyskują dostęp do innowacyjnych i perspektywicznych terapii leczniczych, szeroką diagnostykę i bezpłatne badania, często niedostępne w podstawowej lub nawet specjalistycznej opiece medycznej, gwarancję leczenia zgodnie z międzynarodowymi standardami, dostęp do nowoczesnej aparatury medycznej i szpitalnictwa na najwyższym poziomie.

Dzięki utworzeniu w Bialskiej Onkologii Laboratorium Genetycznego Oddział posiada dostęp do diagnostyki wykonywanej na miejscu w Pracowni Cytogenetycznej oraz Molekularnej. Pracownie własne szpitala zapewniają szeroką diagnostykę radiologiczną, endoskopową, ultrasonograficzną i laboratoryjną. Chorzy mogą także korzystać z konsultacji chirurga onkologicznego, torakochirurga i radioterapeuty oraz pełnej oceny kardiologicznej przed i w trakcie leczenia onkologicznego.

 

Oddział aktualnie posiada 13 programów lekowych, tj.:

 • program lekowy – leczenie pacjentów z przerzutowym gruczolakorakiem trzustki,
 • program lekowy – leczenie chorych na zaawansowanego raka jelita grubego,
 • program lekowy – leczenie chorych na raka płuca oraz miedzybłoniaka opłucnej,
 • program lekowy – leczenie chorych na raka piersi,
 • program lekowy – leczenie zaawansowanego raka przełyku i żołądka,
 • program lekowy – leczenie chorych na klasycznego chłoniaka Hodgkina,
 • program lekowy – leczenie chorych na raka jajnika, raka jajowodu lub raka otrzewnej,
 • program lekowy – leczenie chorych na raka wątrobowokomórkowego,
 • program lekowy – leczenie pacjentów z rakiem nerki,
 • program lekowy – leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego,
 • program lekowy – leczenie pacjentów z rakiem uroterialnym,
 • program lekowy – zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym obejmującym kości z zastosowaniem Denosumabu,
 • program lekowy – leczenie chorych na raka endometrium.

Leczenie w ramach programów odbywa się z zastosowaniem innowacyjnych, kosztownych substancji czynnych, które nie są finansowane w ramach innych świadczeń gwarantowanych.

Profesjonalny personel Oddziału udziela wsparcia w procesie leczenia ciepłym, serdecznym podejściem szanując godność pacjenta i jego prawo do intymności. Swoją pomocą służą również specjaliści z zakresu psychologii i rehabilitacji.

Oddział Onkologii Klinicznej

Powrót na początek strony