Dochodzenie praw

 1. W przypadku naruszenia praw Pacjent lub osoba reprezentująca jego prawa może:
  1.1. Zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych;
  1.2. Złożyć skargę lub wniosek w sekretariacie Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej;
  1.3. Zwrócić się do Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej;
  1.4. Jeżeli naruszenie prawa dotyczyło fachowej czynności medycznej - zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej bądź Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych;
  1.5. Złożyć skargę do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ;
  1.6. Wystąpić z wnioskiem o ustalenie zdarzenia medycznego do Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie;
  1.7. Skierować skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;
  1.8. Złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich/Rzecznika Praw Dziecka;
  1.9. Skierować sprawę do sądu powszechnego, jeżeli w wyniku działania lub zaniechania działania osoby wykonującej zawód medyczny lub podmiotu leczniczego, wyrządzono pacjentowi szkodę lub naruszono jego dobra osobiste, w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć korzystanie z praw pacjenta w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a w przypadku praw, o których mowa w rozdz. VI ust. 1, także ze względu na możliwości organizacyjne podmiotu.

 

Powrót na początek strony