Prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

  1. Pacjent przebywający w Szpitalu ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie.
  2. Za przedmioty wartościowe i pieniądze nie złożone przez pacjenta do depozytu, Szpital nie ponosi odpowiedzialności.

 

Powrót na początek strony