Prawo do opieki duszpasterskiej

  1. Pacjent w Szpitalu ma prawo do opieki duszpasterskiej.
  2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia lub zagrożenia życia Szpital jest obowiązany umożliwić pacjentowi kontakt z duchownym jego wyznania.

 

Powrót na początek strony